22RTM-19-1

Pomieszczeniowy aktywny przetwornik temperatury, wilgotności i stężenia CO2 22RTM-19-1 Belimo z opcją komunikacji MP-Bus
Producent:
Kod produktu: 22RTM-19-1
Zakres roboczy : AC 19.2...28.8 V / DC 19.2...28.8 V
Pobór mocy AC : 1 VA
Pobór mocy DC : 0.5 W
Wyjście aktywnego czujnika temperatury : 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V
 • Rodzaj przetwornika: pomieszczeniowy, naścienny
 • Pomiar: temperatura, wilgotność, stężenie CO2
 • Sygnał wyjściowy pomiaru temperatury: 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V
 • Zakres pomiarowy: 0...50°C
 • Dokładność pomiaru temperatury: ±0.5°C przy 25°C
 • Sygnał wyjściowy pomiaru wilgotności: 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V
 • Zakres pomiarowy: 0...100% R.H.
 • Dokładność pomiaru wilgotności: ±3% w przedziale 20...80% R.H. przy 25°C
 • Sygnał wyjściowy pomiaru CO2: 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V
 • Zakres pomiarowy: 0...2000 ppm
 • Dokładność pomiaru wilgotności: ±(50 ppm + 2% mierzonej wartości)
 • Kolor obudowy biały RAL 9003
 • Podłączenie elektryczne: zaciski sprężynowe dla przewodów 0,25…1,5 mm2
 • Temperatura pracy: 0...50°C
 • Stała czasowa t (63%) w pomieszczeniu: typowo 960 sek.
 • Komunikacja MP-Bus
 • Klasa ochrony IP30

 

Pomieszczeniowy przetwornik temperatury 22RTM-19-1 Belimo przystosowany jest do montażu naściennego. Stosowany jest do pomiaru temperatury, wilgotności i stężenia C02 w pomieszczeniu i generuje wyjściowe sygnały 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V. Wybór sygnału wyjściowego realizowany jest za pośrednictwem technologii NFC. Przetwornik ma możliwość komunikacji ze sterownikiem po protokole MP-Bus.

Dane elektryczne
Wejście kablowe : Strona tylna
Strona górna
Strona dolna
Napięcie znamionowe : AC/DC 24 V
Zakres roboczy : AC 19.2...28.8 V / DC 19.2...28.8 V
Pobór mocy AC : 1 VA
Pobór mocy DC : 0.5 W
Uwaga dotycząca połączenia elektrycznego : 23-15 AWG, copper conductors only
Rodzaj kabla (USA i Kanada): klasa CL2 lub
wyższa
Połączenie elektryczne : Zacisk sprężynowy 0.25...1.5 mm²
Dane funkcjonalne
Zastosowanie : Powietrze
Technologia czujników : CO₂: NDIR (bezrozproszeniowy strumień podczerwieni) dwukanałowy
Wyjście napięciowe : 1 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. rezystancja 5
kΩ (Typ 22RT-19-1)
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. rezystancja 5
kΩ (Typ 22RTH-19-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. rezystancja 5
kΩ (Typ 22RTM-19-1)
Uwaga dotycząca w
Uwaga dotycząca wyjścia czujnika aktywnego : Wyjście 0...5 V, 0...10 V (ustawienie fabryczne), 2...10 V wybierane za pomocą NFC
Communication : Szyna MP
Wskaźnik : LED, Dioda LED jest wykorzystywana do CO₂
TLF (funkcja sygnalizacji świetlnej). Diodę LED
można parametryzować i wyłączyć za pomocą
aplikacji Belimo Assistant App (Typ
(P-)22RTM-..).
Dane pomiarowe
Zakres pomiarowy temperatury : 0...50°C [32...122°F]
Zakres pomiarowy wilgotności : 0...100% RH
Dokładność pomiaru wilgotności : ± 3% w zakresie 20...80% wilg. wzgl. przy temp. 25°C
Stabilność długookresowa : ±20 ppm p.a. ±0.25% RH p.a. @ 25°C @ 50% RH
Dokładność pomiaru temperatury, czujnik : ±0.3°C @ 25°C [±0.5°F @ 77°F]
aktywny
Wartości pomiarowe : CO₂
Wilgotność
Punkt rosy
Temperatura
Współczynnik sprzężenia ściennego : 52 %
Zakres pomiarowy CO₂ : 0...2000 ppm
Dokładność pomiaru stężenia CO₂ : ±(50 ppm + 2% wartości mierzonej)
Zakres pomiarowy punktu rosy : Ustawienie fabryczne: -50...50°C [-60...120°F]
Dane dotyczące bezpieczeństwa
Temperatura otoczenia : 0...50°C [32...122°F]
Klasa ochronności IEC/EN : III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV)
Deklaracja zgodności UE : Oznakowanie CE
Certyfikat IEC/EN : IEC/EN 60730-1 oraz IEC/EN 60730-2-9
Kategoria ochronna obudowy IEC/EN : IP30
Norma jakości : ISO 9001
Wilgotność otoczenia : Maks. 95% wilgotność wzgl., brak kondesacji
Stopień zanieczyszczenia : 2
Temperatura przechowywania : -40...70°C [-40...160°F]
Rodzaj czynności : Type 1
Odporność na impulsy napięciowe - zasilanie 0.5 kV
UL Approval : cULus wg UL60730-1, CAN/CSA E60730-1
Materiały
Karta katalogowa : 22RTM-19-1
Obudowa : Poliwęglan, biały, RAL 9003
S7
Stała czasowa τ (63%) w pomieszczeniu : Typowo 960 s
Przegląd typów
Komunikacja : Szyna MP
Wyjście aktywnego czujnika temperatury : 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V
Wyjście aktywnego czujnika CO₂ : 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V
Wyjście aktywnego czujnika wilgotności : 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V
Specyfikacja czujnika temperatury
Zakres pomiarowy : Ustawienie fabryczne: 0...100% wilgotności
wzgl.
Specyfikacja czujnika wilgotności
Stabilność długoterminowa : ±0.25% RH p.a. @ 25°C @ 50% RH
Dokładność : ± 2% w zakresie 0...90% wilg. wzgl. przy temp.
25°C
Specyfikacja czujnika CO₂
Technologia elementu pomiarowego : NDIR (niedyspersyjna absorpcja podczerwieni)
dwukanałowy
Komunikacja po szynie danych
Liczba węzłów : MP-Bus maks. 8 (16)
Przyrządy serwisowe
lub zadzwoń do nas! +48 506 516 518 +48 22 465 94 92