CM24-SX-T-R

Kod produktu: CM24-SX-T-R
Zakres roboczy : AC 19.2...28.8 V / DC 19.2...28.8 V
Pobór mocy w stanie spoczynku : 0.5 W
Dane elektryczne
Częstotliwość napięcia znamionowego : 50/60 Hz
Zakres roboczy : AC 19.2...28.8 V / DC 19.2...28.8 V
Pobór mocy w stanie spoczynku : 0.5 W
Moc znamionowa : 1.5 VA
Przyłącze zasilania / sterowania : Zaciski Przewód miedziany lity 1,5 mm² lub
pleciony 1,0 mm² (4-żyłowy)
Praca równoległa : Tak (sprawdzić dane eksploatacyjne)
Pobór mocy - praca : 1W
Napięcie znamionowe : AC/DC 24 V
Dane funkcjonalne
Kierunek ruchu - silnik : obrót w prawo
Ręczne przestawianie : przy użyciu magnesu
Kąt obrotu : 0...287.5°
Uwaga dotycząca kąta obrotu : stały lub 0...287,5° z dwoma zaciskami
ogranicznika zamocowanymi na siłowniku,
regulacja z krokiem 2,5°
315° z jednym zaciskiem ogranicznika
zamocowanym na siłowniku
Maks. 3600°, ograniczony dwoma
ogranicznikami mechanicznymi na mie
Czas ruchu - silnik : 75 s / 90°
Poziom mocy akustycznej – silnik : 35 dB(A)
Mechanical interface : Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm
Wskaźnik położenia : Mechaniczny, podłączany (ze zintegrowanym
magnesem wysprzęglającym przekładnię)
Zakres roboczy Y : 2...10 V
Impedancja wejściowa : 100 kΩ
Sygnał sprzężenia zwrotnego U : 2...10 V
Tolerancja pozycjonowania : ±5%
Uwaga dotycząca kierunku ruchu : Y = 0 V: prawy ogranicznik, położenie 0
Uwaga dotycząca napięcia pomiarowego U : Maks. 1 mA
Dopasowanie zakresu położeń : ręcznie przy użyciu magnesu (automatycznie po
pierwszym uruchomieniu)
Moment obrotowy - silnik : 2 Nm
Bezpieczeństwo
Kategoria ochronna obudowy IEC/EN : IP20
Stopień ochrony NEMA/UL : NEMA 1
Enclosure : UL, typ obudowy 1
Kompatybilność elektromagnetyczna : Oznakowanie CE zgodnie z 2014/30/WE
Certyfikat IEC/EN : IEC/EN 60730-1 oraz IEC/EN 60730-2-14
Temperatura otoczenia : -30...50°C [-22...122°F]
Temperatura przechowywania : -40...80°C [-40...176°F]
Wilgotność otoczenia : Maks. 95% wilgotność wzgl., brak kondesacji
Klasa ochronności IEC/EN : III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV)
Masa
Masa : 0.20 kg
  
Dane dotyczące bezpieczeństwa
Stopień zanieczyszczenia : 2
Kategoria dokumentu : bezobsługowy
Źródło zasilania UL : Class 2 Supply
Badanie higieniczne : Zgodnie z VDI 6022 Część 1 / SWKI VA 104-01,
przystosowane do mycia i dezynfekcji,
niskoemisyjne
Rodzaj czynności : Type 1
Odporność na impulsy napięciowe - zasilanie / 0.8 kV
sterowanie
Akcesoria mechaniczne
lub zadzwoń do nas! +48 506 516 518 +48 22 465 94 92