NVK24A-MOD

Kod produktu: NVK24A-MOD
Zakres roboczy : AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
Pobór mocy w stanie spoczynku : 1.5 W
Dane elektryczne
Częstotliwość napięcia znamionowego : 50/60 Hz
Zakres roboczy : AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
Pobór mocy w stanie spoczynku : 1.5 W
Moc znamionowa : 6 VA
Przyłącze zasilania / sterowania : Kabel 1 m, 6 x 0.75 mm²
Pobór mocy - praca : 2.5 W
Napięcie znamionowe : AC/DC 24 V
Dane funkcjonalne
Ręczne przestawianie : przy użyciu przycisku
Czas ruchu - silnik : 150 s / 20 mm
Poziom mocy akustycznej – silnik : 45 dB(A)
Zakres roboczy Y : 2...10 V
Sygnał sprzężenia zwrotnego U : 2...10 V
Uwaga dotycząca napięcia pomiarowego U : Maks. 0,5 mA
Tolerancja pozycjonowania : ±5%
Sterowanie oraz interfejs komunikacyjny : BACnet MS/TP
Modbus RTU (fabrycznie)
MP-Bus
Regulowany czas ruchu : 90...150 s
Dopasowanie zakresu położeń : ręcznie (automatycznie po pierwszym
uruchomieniu)
Różne dopasowania zakresu położeń : Brak działania
Dopasowanie po włączeniu
Dopasowanie po naciśnięciu przycisku
przestawiania ręcznego
Przestawianie, sterowane poprzez Modbus : MAX (maximum position) = 100%
MIN (minimum position) = 0%
ZS (intermediate position) = 50%
Regulowane sterowanie ręczne : MAX = (MIN + 33%)...100%
ZS = MIN...MAX
Regulowany zakres roboczy Y : 0.5...10 V
Regulowany sygnał sprzężenia zwrotnego U : Punkt początkowy 0.5...8 V
Punkt końcowy 2...10 V
Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa : 35 s / 20 mm
Ustawianie pozycji bezpiecznej : Trzpień 0...100%, regulowany (pokrętło POP)
Czas podtrzymywania zasilania (PF) : 2 s
Regulowany czas podtrzymywania zasilania (PF) 0...10 s
Siła przesuwu - silnik : 1000 N
Skok : 20 mm
Komunikacja po szynie danych
Liczba węzłów : BACnet / Modbus patrz opis interfejsu
MP-Bus maks. 8
Akcesoria mechaniczne
Narzędzia
lub zadzwoń do nas! +48 506 516 518 +48 22 465 94 92