SRF24A-MOD

Kod produktu: SRF24A-MOD
Zakres roboczy : AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
Pobór mocy w stanie spoczynku : 3.5 W
Dane elektryczne
Częstotliwość napięcia znamionowego : 50/60 Hz
Zakres roboczy : AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
Pobór mocy w stanie spoczynku : 3.5 W
Moc znamionowa : 11 VA
Przyłącze zasilania / sterowania : Kabel 1 m, 6 x 0.75 mm²
Pobór mocy - praca : 8.5 W
Napięcie znamionowe : AC/DC 24 V
Dane funkcjonalne
Ręczne przestawianie : przy użyciu korby i przełącznika blokady
Czas ruchu - silnik : 90 s / 90°
Poziom mocy akustycznej – silnik : 45 dB(A)
Wskaźnik położenia : Mechaniczny
Zakres roboczy Y : 2...10 V
Sygnał sprzężenia zwrotnego U : 2...10 V
Uwaga dotycząca napięcia pomiarowego U : Maks. 1 mA
Tolerancja pozycjonowania : ±5%
Sterowanie oraz interfejs komunikacyjny : BACnet MS/TP
Modbus RTU (fabrycznie)
MP-Bus
Regulowany czas ruchu : 70...220 s
Dopasowanie zakresu położeń : ręcznie (automatycznie po pierwszym
uruchomieniu)
Różne dopasowania zakresu położeń : Brak działania
Dopasowanie po włączeniu
Dopasowanie po użyciu korby ręcznej
Przestawianie, sterowane poprzez Modbus : MAX (maximum position) = 100%
MIN (minimum position) = 0%
ZS (intermediate position) = 50%
Regulowane sterowanie ręczne : MAX = (MIN + 33%)...100%
MIN = 0%...(MAX – 33%)
ZS = MIN...MAX
Regulowany zakres roboczy Y : 0.5...10 V
Regulowany sygnał sprzężenia zwrotnego U : Punkt początkowy 0.5...8 V
Punkt końcowy 2...10 V
Kierunek ruchu - silnik : Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa : <20 s @ -20...50°C / <60 s @ -30°C
Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa : 20 Nm
Kierunek ruchu - funkcja bezpieczeństwa : NZ, przy braku zasilania zawór zamknięty (A –
AB = 0%)
Moment obrotowy - silnik : 20 Nm
Komunikacja po szynie danych
Liczba węzłów : BACnet / Modbus patrz opis interfejsu
MP-Bus maks. 8
Narzędzia
lub zadzwoń do nas! +48 506 516 518 +48 22 465 94 92