BF24-C232

Kod produktu: BF24-C232
Zakres roboczy : AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
Styk pomocniczy : 2 x SPDT
Długość kabla wyzwalacza termicznego : 1 m
Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa : 20 Nm (patrz trwałość)
Kąt obrotu : Maks. 95°
Czas ruchu - silnik : <60 s / 90°
Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa : <30 s @ 20°C
Podłączenie mechaniczne : Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona
nieprzechodząca
Moment obrotowy - silnik : 20 Nm (patrz trwałość) (patrz trwałość)
Dane elektryczne
Częstotliwość napięcia znamionowego : 50/60 Hz
Zakres roboczy : AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
Pobór mocy - praca : 10 W
Pobór mocy w stanie spoczynku : 2W
Moc znamionowa : 12.5 VA
Uwaga dotycząca mocy znamionowej : Imax 8.3 A @ 5 ms
Styk pomocniczy : 2 x SPDT
Obciążalność styku pomocniczego : 1 mA...6 A (3 A indukcyjny), DC 5 V...AC 250 V (II,
wzmocniona izolacja)
Punkty przełączania styku pomocniczego : 5° / 80°
Przyłącze zasilania / sterowania : Kabel 1 m, 2 x 0.75 mm² (bezhalogenowy)
Przyłącze styku pomocniczego : Kabel 1 m, 6 x 0.75 mm² (bezhalogenowy)
Długość kabla wyzwalacza termicznego : 1 m
Napięcie znamionowe : AC/DC 24 V
Dane funkcjonalne
Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa : 20 Nm (patrz trwałość)
Kierunek ruchu - silnik : możliwość wybierania poprzez montaż L/P
Ręczne przestawianie : z ogranicznikiem
Kąt obrotu : Maks. 95°
Czas ruchu - silnik : <60 s / 90°
Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa : <30 s @ 20°C
Poziom mocy akustycznej – silnik : 55 dB(A)
Poziom mocy akustycznej, funkcja : 62 dB(A)
bezpieczeństwa
Podłączenie mechaniczne : Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona
nieprzechodząca
Wskaźnik położenia : Mechaniczny ze wskazówką
Trwałość : Min. 10 200 pozycji bezpiecznych @ 15 Nm
(typowo), następnie 50 pozycji bezpiecznych @
20 Nm (maks.)
Moment obrotowy - silnik : 20 Nm (patrz trwałość) (patrz trwałość)
Dane dotyczące bezpieczeństwa
Kategoria ochronna styku pomocniczego IEC/ : II, Wzmocniona izolacja
EN
Kategoria ochronna obudowy IEC/EN : IP54
Stopień ochrony IP we wszystkich położeniach
montażowych
Kompatybilność elektromagnetyczna : Oznakowanie CE zgodnie z 2014/30/WE
Dyrektywa dotycząca urządzeń : Oznakowanie CE zgodnie z 2014/35/UE
niskonapięciowych
Temperatura zadziałania bezpiecznika : Temperatura na zewnątrz kanału 72°C
termicznego : Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor
czarny)
Klasa ochronności IEC/EN : III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV)
Akcesoria mechaniczne
Akcesoria elektryczne
lub zadzwoń do nas! +48 506 516 518 +48 22 465 94 92